ما را با دیگران به اشتراک بگذارید

این محصول از این بازرگانی حذف شده است.

لطفا سوال نفرمایید

اکنون کارگاه های کوچک بیسکویت سازی به کارخانجات های بزرگی تبدیل شده اند که یکی از آن تولید کننده ها مربوط به بیسکویت کامور می باشد.

البته باید اشاره نمود که محصولات بیسکویت کامور تنها اختصاص به بیسکویت های ساده ندارد و انواعبیسکویت های رژیمی هم جزء تولیدات این کارخانه می باشد.

شروع به تایپ کردن برای دیدن پستهایی که دنبال آن هستید.