ما را با دیگران به اشتراک بگذارید

این محصول از این بازرگانی حذف شده است.

لطفا سوال نفرمایید

فروش رنگ های خوراکی طبیعی همچون آنتوسیانین چگونه با قیمت و کیفیت مناسب امکان پذیر هست و طیف رنگی و ماده تشکیل دهنده آن کدام است؟
چند سالی هست که رنگ های خوراکی جای خود را در بین مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باز کرده اند. و تولیدکنندگان به این امر مهم پی برده اند که رنگ می تواند فروش محصول را چند برابر کند. اما به هر قیمتی نمیتوان از رنگ برای سود بیشتر بهره جست. رنگ های خوراکی مجاز طبیعی با مجوز بهداشت بهترین گزینه انتخابی برای محصولات مختلف می باشد. رنگ آنتوسیانین از انگور سیاه یا هویچ سیاه استخراج میشود که در بازه اسیدی رنگ بنفش و در بازه بازی رنگ آبی تولید می کند. با توجه به حساس بودن رنگ خوراکی تامین آن با کیفیت و قیمت مناسب از بازرگانی های معتبر میسر می شود.

شروع به تایپ کردن برای دیدن پستهایی که دنبال آن هستید.