ما را با دیگران به اشتراک بگذارید

این محصول از این بازرگانی حذف شده است.

لطفا سوال نفرمایید

معمولا مراکز پخش عمده پشمک های با طعم هل در کدام مناطق صورت می گیرد؟ آیا پخش عمده پشمک های با طعم هل می تواند سبب کاهش قیمت این پشمک گردد؟
 پخش عمده هر محصول حجم زیادی از آن محصول در یک فروشگاه است. هنگامی که پخش پشمک های با طمع هل به صورت عمده صورت می گیرد چون هزینه حمل و نقل کاهش یافته و از طرفی واسطه نیز کاهش می یابد باعث می شود قیمت نهایی فروش این محصول به خریدار نیز کاهش یافته و مناسب تر فروخته شود.

شروع به تایپ کردن برای دیدن پستهایی که دنبال آن هستید.