ما را با دیگران به اشتراک بگذارید

این محصول از این بازرگانی حذف شده است.

لطفا سوال نفرمایید

پشمک را می توان در دو مدل سفارش داد حال فله ای و یا بسته بندی شده این دو مدل سفارش را نیز می توان در بین پشمک های لقمه ای با الیافی نیز تهیه نمود.
اما سفارشی را که در این بخش برای خرید عمده از پشمک های داده اند مربوط به تهیه و خرید عمده از پشمک های فانتزی بوده است و این انواع پشمک های فانتزی هم شامل پشمک های لقمه ای با الیافی می باشد که بسته بندی های فانتزی را نیز به همراه دارند و یکی از این برندهای عرضه کننده ی تولیدات پشمک های شلاله می باشد.

شروع به تایپ کردن برای دیدن پستهایی که دنبال آن هستید.