پخش پشمک وانیلی

نمایندگی پخش پشمک وانیلی شلاله

مرکز و بخش هاي توليدي همراه با نمايندگي هاي فروش و پخش در مراکز مختلفي از استان ها بوده اند و اين روزها مي توان به نمايندگي هاي فروش اينترنتي اشاره اي کرد که دسترس پذيرترين مجموعه براي تهيه و خريد محصولات گوناگون به طور مستقيم از مرکزهاي توليدي هستند و در حال حاضر اين نمايندگي فروش مربوط به پخش پشمک هاي شلاله بوده است.

بیشتر بخوانید