پاستیل گیلاس

توزیع عمده پاستیل گیلاس شیرین تک

یکی از بهترین مدل پاستیل های تولید شده توسط شرکت ایرانی شیرین تک، مربوط به پاستیل های شکل گیلاس این برند می باشد که برای توزیع عمده این پاستیل های ایرانی توانسته ایم فعالیت های اینترنتی خود را نیز آغاز نماییم تا از این طریق فرصت تامین کلیه شهرها با بهترین تنوع فراهم شود.

بیشتر بخوانید