قهوه شادی آور

آیا قهوه شادی آور است؟

آیا نوشیدنی های شادی آور و استرس زدا را می شناسید؟ تاثیر قهوه روی مغز برای واکنش در رویارویی با حوادث دور از انتظار و ناراحت کننده چگونه است؟ آیا قهوه می تواند جایگزین ویتامین های ضروری بدن برای شادی باشد؟

بیشتر بخوانید