فروش پشمک رنگی

فروش پشمک رنگی الیافی ۳۰۰ گرمی

براي تهيه و خريداري نمودن نوع پشمک هاي اليافي رنگي ۳۰۰ گرمي مي توانيد در اين بخش اين سفارش خود را به ثبت رسانيده و خريداري نمايد.
در بين توليدات پشمک ها مي توان به وجود پشمک هاي اليافي اشاره کرد که علاوه بر وجود نوع فله اي ان نمونه هاي بسته بندي شده از اين پشمک ها همراه با اوازن مختلفي بوده اند.

بیشتر بخوانید