شکلات هایدی

پخش شکلات تخته ای تلخ هایدی

شکلات های تخته ای تلخ هایدی به عنوان یکی از بهترین برندهایی است که به تازگی وارد بازار ایران شده و موقعیت پخش عمده آن نیز وجود دارد.

بیشتر بخوانید