شرکت بیسکویت جام شیرین

شرکت تولید بیسکویت جام شیرین یزد

شرکت جام شیرین یزد به عنوان تولید کننده انواع بیسکویت و کیک و کلوچه در کشور می باشد که فرصت ویژه ای را در امر صادرات، ایجاد نموده است.

بیشتر بخوانید