رنگ خوراکی ارزان

خریدار عمده رنگ خوراکی ارزان قیمت

قرن هاست که به مواد غذايی و نوشابه ها رنگ اضافه می شود. قبل از اينکه روش توليد رنگ های مصنوعی در سال ۱۸۵۶ کشف گردد, از عصاره های طبيعي حيوانی, گياهی و معدنی استفاده می شد.

بیشتر بخوانید