تولید پشمک رنگی

تولید کننده پشمک رنگی

تولید کننده های پشمک در کشور که شامل پشمک های تبریزی با یزدی بوده است همراه با تولیدات انواع پشمک ها بوده اند که در بین این انواع پشمک ها می توان به معرفی پشمک های رنگی پرداخت. این پشمک های رنگی که می توانند همراه با طعم انواع اسانس ها و یا میوه ای بوده باشند هر یک طرفدار گروه های خاصی از افراد بوده اند.

بیشتر بخوانید