بازار شکلات وسط کیک

بازار فروش شکلات وسط کیک

شکلات ماده اصلی دانه های درخت کاکائو است. درخت کاکائو گونه گرمسیری بومی مناطق گرمسیر مرطوب آمریکا است.مواد جامد کاکائو بدون چربی، یا رب کاکائو مسئول رنگ تیره شک

بیشتر بخوانید