بازار توزیع پشمک

بازار بین المللی توزیع پشمک ایران

در ايران و هر يک از نقاط مختلف کشور مي توان به وجود شيريني هاي سنتي بسياري اشاره کرد که برخي از انها در بين تمامي بازارهاي کشور توزيع و پخش مي گردد و اين امر به دليل طرفداران بسياري بوده است که ان محصول دارد. حال از بين انها مي توان به پشمک و گز اشاره کرد که پشمک از سوغات تبريز و يزد بوده است در حالي که گز سوغات ديار نصف جهان اصفهان مي باشد.

بیشتر بخوانید