آدامس 5

نمایندگی انواع آدامس ۵ اصلی

نمایندگی انواع آدامس ۵ فایو اصلی، اوربیت، تریدنت Trident،ریلکس، ویویدنت، زایلیتول، فرشFresh ، فرست، اگزیتExit و وایت در بازار خرید، فروش و پخش آدامس ایران اعطا می شود.

بیشتر بخوانید