صادرات شکلات

صادرات انواع شکلات صبحانه و تخته ای

صادرات انواع شکلات صبحانه و تخته ای

گسترده تر شدن خط تولید کارخانه های شکلات سازی و ارتقا یافتن دانش و مهارت فنی ایرانیان از دهه هفتاد خورشیدی تا کنون، در زمینه شکلات سازی، باعث شده تا صادرات انواع شکلات صبحانه و تخته ای به اقصی نقاط جهان صورت گیرد.کشورهای حاشیه خلیج فارس، آسیای میانه، کانادا، روسیه، استرالیا، کشور های همسایه ایران و برخی کشورهای اروپایی از بزرگترین مصرف کنندگان شکلات های ایرانی هستند. کیفیت شکلات های ایرانی باعث شده تا صادرات این محصولات مورد استقبال کشورهای دیگر قرار بگیرد و ایران در جایگاه سی ام را در جهان صادرات شکلات قرار گیرد.